img_1327_p63092

          วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางพรจิรา  ใจชั้นกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรี สโมสร นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

img_1329_p39056 img_1333_p63974

img_1309_p35282 img_1311_p72131

img_1314_p72488 img_1321_p71039

img_1318_p63652 img_1320_p23133

img_1322_p88021 img_1331_p74322