img_8547_p65523

           วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_1278_p50953 img_1293_p57002

img_1279_p85879 img_1289_p74503

img_1290_p62700 img_1296_p55801

img_1280_p90292 img_1282_p82971