0_01_p67346

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ นายกิติกร ศิรินิกร นายสัญญา กุลสุวรรณ์ และนายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และ เลี้ยงส่ง ดร.อทัย ปลีกล่ำ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และนายปฏิวัติ สมันต์ศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

0_02_p52983 00_p52034

0_1_p50337 0_2_p38880

0_3_p43574 0_4_p40496

1-9_p78650 1-12_p57535

1-15_p89662 1-124_p83574

 

1-119_p23456 1-121_p32013