1_p42819

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p32485 3_p29874

4_p60262 5_p51293

img_8608_p54999 img_8602_p34652

img_8586_p65082 img_8591_p82824