1_p23185

          วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

191265pa__0_p42547 191265pa__1_p57862

191265pa__2_p14167 191265pa__3_p21574

191265pa__4_p64186 191265pa__5_p16595

 191265pa__12_p20006 191265pa__20_p89159 

191265pa__31_p57514 191265pa__9_p42118