1_p18189

          วันที่19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 7/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p81912 3_p26742

4_p35187 5_p69727

7_p18267 191265__7_p54553

191265__19_p18968 191265__14_p63007

191265__17_p40795 191265__20_p72503

191265__29_p60134 191265__30_p28568

191265__31_p58688 191265__32_p77140

191265__33_p66774 191265__34_p81580

191265__65_p36575 191265__77_p13936

191265__137_p49637 191265__132_p50371

191265__240_p13824 191265__287_p89704