600312

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

600311