600314

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซำบ้อ และโรงเรียนบ้านย่านดู่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

            600315 600318