S__4407333

            วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนร่วมจิตผาเลือด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

            S__4407332 S__4407335

            03232333 S__4407329

            S__4407336 S__4407346

            S__16891938 S__16891935