IMG_6467

            วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 4/2566 ประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            IMG_6466 IMG_6483

            IMG_6477 IMG_6472

            IMG_6507 IMG_6495

           IMG_6497 IMG_6504

            IMG_6471 N2

            IMG_6480 IMG_6479