S__4472861

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ คณะครู  นักเรียน ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

            S__4472865 S__4472863

            S__4472857 S__4472854

            S__4194363 S__4194366

            S__4194344 S__4202505