w_0919

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-14.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านปากปาด,โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านย่านดู่ และโรงเรียนบ้านซำบ้อ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

w_0936 w_0954

w_0958 w__231107_1

w__231107_143 w__231107_150

w__231107_18 w__231107_19

w__231107_29 w__231107_30

w__231107_32 w__231107_35

w__231107_36 w__231107_77

w__231107_81