w_5_231108_148

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-16.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5, โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2, โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

w_2_231108_35 w_2_231108_43

w_2_231108_47 w_2_231108_5

w_2_231108_52 w_2_231108_56

w_2_231108_70 w_2_231108_71

w_5_231108_106 w_5_231108_116

w_5_231108_17 w_5_231108_2

w_5_231108_67 w_5_231108_88