w__47267880_0

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน "ร่วมจิตผาเลือดเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

w__47267862_0 w__47267872_0

w__47267877_0 w__47267879_0

w__47267880_0 w__47267867_0