w_7981

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันส่งท้ายปีเก่า และเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

w_7955 w_8246

w_7947 w_8109

w_7952 w_8250

w_8085 w_8190

w_8014 w_8134

w_8038  w_8051

w_8131 w_8169

w_8238 w_8239