w_2563

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

w_2353 w_161875_0

w_2358 w_2357