IMG_8678

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

IMG_8675  IMG_8676

  IMG_8679  IMG_8677

IMG_8681  IMG_8684

IMG_8688  IMG_8685

picture23_p15055   IMG_8689