4_p37584

            วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธี การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  

2_p75961 5_p26942

7_p61391 6_p26806

3_p98235 img_0253_p74935

img_0256_p32118 img_0259_p59365

img_0260_p54112 img_0265_p35537

img_0271_p91933 img_0275_p38273

img_0277_p24197 img_0279_p97356

img_0281_p86865 img_0283_p62555

img_0284_p65638 img_0288_p68484

img_0291_p55401 img_0293_p47069

img_0294_p24221 img_0296_p70543

img_0299_p59515 img_0300_p56177

img_0303_p25624 img_0305_p49810

img_0307_p15725 img_0309_p67007

img_0310_p59486 img_0313_p97329

img_0315_p69297 img_0317_p68463

img_0318_p65637 img_0321_p93807

img_0324_p49814 img_0325_p12195

img_0327_p79788 img_0330_p94257

img_0331_p17321 img_0334_p28874

img_0339_p30643 img_0341_p25243

img_0342_p22850 img_0345_p44202

img_0346_p82405 img_0349_p72535

img_0351_p54023 img_0352_p28534

img_0355_p74916 img_0356_p34092

img_0358_p92832 img_0360_p29467

img_0362_p42772 img_0365_p22693

img_0368_p67177 img_0371_p33109

img_0373_p68772 img_0375_p12036

img_0377_p52801 img_0378_p23921

img_0381_p60233 img_0382_p92537

img_0384_p21613 img_0387_p37580

img_0389_p45549 img_0391_p70326

img_0392_p22540 img_0395_p48181

img_0398_p70066 img_0401_p17914

img_0404_p21446 img_0406_p50569

img_0414_p53407 img_0416_p46350

img_0419_p39372 img_0421_p62981

img_0432_p65704 img_0436_p95891

img_0439_p12388 _p34890

img_0462_p46522 img_0473_p19238