dsc_0790_p13150

          วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธี งานเกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้เกษียณอายุราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1_p45731 3_p47759

4_p38663 5_p54822

6_p65651 img_0477_p58121

img_0491_p70449 img_0506_p45968

img_0516_p94448 img_0526_p41005

img_0582_p11274 img_0611_p37769

img_0613_p88804 img_0621_p26728

img_0616_p80937 img_0614_p55510

img_0616_p55762 img_0619_p68124

img_0623_p48201 img_0625_p95768

img_0638_p52423 img_0649_p48594

img_0656_p27553 img_0664_p44591

img_0692_p23292 img_0698_p16585

img_0700_p26853 img_0705_p16349

img_0710_p27155 img_0713_p53878

img_0717_p96721 img_0720_p12165

img_0725_p62328 img_0727_p14440

img_0732_p78903 img_0735_p15233

img_0740_p94844 img_0743_p77498

img_0745_p85022 img_0752_p23292

img_0754_p63154 img_0758_p81440

img_0773_p28420 img_0775_p89015

img_0780_p17703 img_0784_p26805

img_0789_p35870 img_0796_p74062

img_0798_p12340 img_0801_p93021

img_0806_p72875 img_0812_p59040

img_0815_p33703 img_0821_p19349

img_0823_p59644 img_0825_p63090

img_0836_p22476 img_0844_p88818

img_0846_p55750 img_0866_p55472 

img_0868_p33176 img_0870_p61690 

img_0879_p51236 img_0883_p85872