img_0923_p19056

          วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC CONTENT CENTER) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

img_0918_p70357 img_0930_p72948

img_0932_p29313 img_0937_p21602

img_0938_p24413 img_0941_p81484

img_0942_p97333 img_0944_p93608

img_0946_p79511 img_0948_p86804

img_0950_p96467 img_0952_p51434

img_0954_p42180 img_0956_p48120

img_0959_p12576 img_0965_p74435

img_0967_p68343 img_0969_p12483

img_0971_p60649 img_0972_p37251

img_0973_p73983 img_0974_p38437

img_0975_p36438 img_0976_p37907

img_0977_p63056 img_0978_p93018

img_0980_p66928 img_0982_p97884

img_0984_p64215 img_0987_p33119

img_0988_p56876 img_0990_p86205

img_0991_p74413 img_0992_p20014

img_0993_p43794 img_0994_p32573

img_0995_p75033 img_0996_p74055

img_0998_p86542 img_0999_p35307

img_1000_p31148 img_1001_p94251

img_1002_p36889 img_1003_p21536

img_1005_p84532 img_1007_p15684

img_1008_p69365 img_1010_p86468

img_1011_p87014 img_1012_p22708

img_1014_p22845 img_1020_p59073

img_1025_p75653 img_1028_p49213

img_1029_p50393 img_1032_p15696

img_1034_p93131 img_1045_p70971

img_1050_p74113 img_1069_p39802

306019590_398149549116856_5439102572357561600_n_p14760 306133682_606428554369424_1244764670916873534_n_p87314