31383_p56225

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรในสังกัด มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายธนวัฒน์ ขัดษุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นค่าจัดทำศพ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

31385_p36550 31522_p29818

31525_p56324 31528_p83914