IMG_62122

            วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา - กีฬาต้านยาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยมี นายกิติกร  ศิรินิกร นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            IMG_6248 IMG_6223

            IMG_6233 IMG_6225

            IMG_6228 IMG_6235

            IMG_6242 IMG_6236

            9IMG_6253 IMG_6210

            IMG_6259 IMG_6229

            IMG_6231 IMG_6220