1IMG_9951

16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 แจ้งนโยบายเร่งด่วน สพฐ. นโยบายสำนักงานเขตฯ แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อราชการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ และติดตามงานแต่ละกลุ่มงาน

2IMG_9988 3IMG_9979

4IMG_9956 5IMG_9960

8IMG_9985 7IMG_9977

9IMG_9973 10IMG_9991

11_img_9961_p81441 6IMG_9965