LINE_ALBUM____240620_1

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา  บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายอำนวย สีนาค, นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

LINE_ALBUM____240620_2  LINE_ALBUM____240620_3

LINE_ALBUM____240620_4  LINE_ALBUM____240620_5

LINE_ALBUM____240620_6  LINE_ALBUM____240620_7