IMG_8884

วันที่ 20 มิถุนายน 2567  เวลา 11.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดี และจัดงานเลี้ยงส่ง นายธนพล สติแน่  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ ได้ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  และแสดงความยินดีต้อนรับ  นางสาวณัชธนวรรณ  สีลาพา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และแสดงความยินดีกับนางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และนายจักรกฤช  แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี"  ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

IMG_8862  IMG_8863

IMG_8868  IMG_8870

IMG_8874  IMG_8879

IMG_8899  IMG_8902

IMG_8907  IMG_8912

IMG_8916  IMG_8920

IMG_8922  IMG_8924

IMG_8929  IMG_8933

IMG_8937  IMG_8949