IMG_8983

วันที่ 21 มิถุนายน 2567  เวลา 10.00 - 11.00 น. นางกรรณิกา  บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA และ O-NET ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

IMG_8969  IMG_8971

 IMG_8974  IMG_8976

IMG_8977  IMG_8981