วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ PA Support Team เพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                        ...

            วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ...

          วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวัฒนชัย ถิรศิราเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุภาณี มาซิว อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการนิเทศฯ  นิเทศ กำกับ ติดตาม...

              วันที่ 5 มกราคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 จำนวน 3 อัตรา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                                                        

            วันที่ 3 มกราคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมส่ง นายวิทยา วงค์ชารี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2          ...

                 วันที่ 18 ธันวาคม 2565 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ด้วยเวลา 9.173 วินาที จากการแข่งขัน สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18 ณ สนามฟุตบอล การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร