วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ต้อนรับนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอน้ำปาด เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน...

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารพระประธานหน้าสำนักงานฯ และไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้บุคลากรในสำนักงานทุกคน อยู่เย็น เป็นสุข มีความปลอดภัย มีโชคลาภตลอดปี 2567...

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ได้แก่ นายชูศักดิ์ ชนะจน...

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 /2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้        

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอหมายให้ นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2