วันที่ 8 มกราคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์...

            วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2566  โดยมี นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร...

            วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์                            

            วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อเสนอสู่ระบบวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด โดยมีคณะกรรมการ PA Support  Team นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน...

            วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ปากปาดเกมส์” โดยมี ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนสิริกิติ์) ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์      ...

            วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังหัวดอย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์