วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน...

วันที่ 23 กันยายน 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานสนามสอบ พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วย (Best Practice) และผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการวิถีใหม่...

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (e-SAR) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์...

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2566 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอน้ำปาดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์          

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2566  ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน...