วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์...

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 06.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค,นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์...

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2      

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์สภากาแฟสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด เพื่อพบปะสังสรรค์และเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อำเภอน้ำปาด ณ บริเวณลานหน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะ เข้าประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมเหสักข์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด...

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระ เธียรกิตติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหัวดอย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นายธนพงศ์ เมธรากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี,นางสาวสุมณฑกาญจน์ กิติวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ...