วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-16.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5, โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2, โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้ง 2/2567 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและเริ่มปฏิบัติ การ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-14.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านปากปาด,โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านย่านดู่ และโรงเรียนบ้านซำบ้อ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2