วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ...

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานประเพณีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์          

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา” ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อเป็นการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการคัดกรอง...

         วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา...

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่  1/2566 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ...

            วันที่ 3 เมษายน 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ในการติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนน้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78  อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์...