วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซำบ้อ และโรงเรียนบ้านย่านดู่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์              

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท  99  รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน  ในพิธี ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์    ...

            วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา - กีฬาต้านยาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยมี นายกิติกร  ศิรินิกร นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

            วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซมระดับพื้นสนามและเทพื้น ลาน คสล. โดยมี นายกิติกร  ศิรินิกร นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ...

            วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนางพรจิรา  ใจชั้นกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  1/2566 ณ...