วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุตรดิตถ์...

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2566 ประจำวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2      

วันที่ 9 ตุลาคม 2566  เวลา 15.00 น.  นางกรรณิกา บุลสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยนายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2,นางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดปากไพร จากเหตุการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ...

ตามที่ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนและมวลน้ำได้ไหลผ่านแม่น้ำปาด อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้น้ำล้นพนังกั้นน้ำ และจุดพนังกั้นน้ำกิดการทรุดตัว ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมในตัวอำเภอ ชุมชน หมู่บ้าน โดยไหลเข้าท่วมโรงเรียน บ้านพักครู และบ้านพักนักเรียนส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน และบางโรงเรียนต้องหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวพ.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,...

วันที่ 10 ตุลาคม 2566  เวลา 09.00 น.  นางกรรณิกา บุลสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนภายใน “"ไกรลาศฯ เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสน่ห์  ขิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม พร้อมคณะครู นักเรียน  และผู้ปกครองให้การต้อนรับ          

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มาบรรจุใหม่ จำนวน 10 อัตรา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2