วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)  ผ่านช่องทางระบบ Zoom Meeting โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม...

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์...

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ, หลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านระบบผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)รายงานสภาพการใช้สารเสพติด,...

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวสุมณฑกาญจน์  กิติวงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสา ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ...

วันที่ 19  สิงหาคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานสนามสอบ พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ...

วันที่ 18  สิงหาคม  2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราขการพลเรือนสามัญ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น...