วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์และทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซำบ้อ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และทุนการศึกษาจาก นายแพทย์พิพัฒน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลเมืองสมุทร...

            วันที่ 11 มกราคม เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิ และเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                                    ...

            วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน “มเหสักข์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำปาด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ...

           วันที่ 11 มกราคม เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และเจริญจิตตภาวนา พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ...

            วันที่ 10 มกราคม เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                      ...

            วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายกิติกร  ศิรินิกร นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ...